Välkommen till

 


Blekinge Bataljon på musikresa i Stade 1998

Främre raden:fr.v: Lars Eric Andersson, Egon Lindvall, Jonas Ryberg,
Lars-Johan Svensson
Bakre raden:fr.v:Per-Olof Clarin, Magnus Lexler, Anders Thuresson
Slagverk:fr.v: Peter Stenholm, Patrik Stenholm

BLEKINGE BATALJONS MUSIKKÅR är ett försök att rekonstruera den "gamla" musikkår som fanns vid Blekinge Bataljon I 30, mellan åren 1888-1902. Musikkåren uppträder i uniform modell Ä/1886 och använder sig av gamla instrument. Blekinge Bataljon sattes upp 1896 och övade först på Wämöslätt utanför Karlskrona, men flyttade över till sin nya övningsplats - Bredåkra Hed - när den färdigställts i maj 1888.

Bredåkra Hed ligger (låg) strax utanför Ronneby, ungefär där nuvarande F17, och civilflygplatsen ligger. Heden kom att användas som övningsfält även för Blekinge Bataljons efterföljare - Karlskrona Grenadjärregemente - och upphörde inte som militärt övningsområde förrän 1939 då det sista infanteriregementet i Blekinge försvann, och uppgick i Kronobergs Regemente i Växjö.

Musikkåren har försökt att ta tillvara de traditioner som förknippas med Blekinge Bataljon och är starkt lierad med Kronobergs Regementes kamratförenings lokalavdelning, som just heter "Blekinge Bataljon" och som är traditionsbärare för gamla Blekinge Bataljon (I 30).

Musikkåren framträder vid olika evenemang, framför allt här i Blekinge, men också i olika militära sammanhang såsom kamratföreningens officiella musikkår. Repertoaren består av marscher samt övrig gängse musik för blåsorkester - både från den tiden "det begav sig" och ifrån våra dagar.

Besättningen är också en kopia på "originalet", dvs förstärkt mässingssextett: (två ess-kornetter, b-kornett, althorn, tenorbasun, tenorhorn, bastuba samt delat slagverk.

Upplysningar om musikkåren lämnas av
E-post:
Lars-Johan Svensson

tfn arb 0454-81390, bost 0454-17529

Dagens namn är:

 

 

Optimerad för 1024 x 768

Fungerar bäst med Internet Explorer 6 & högre

 

 

free counters